dinsdag, juni 24, 2008

Release form

Een van de dingen waar ik de afgelopen dagen mee bezig ben geweest is het organiseren van een team-uitje. Op het programma staat team-building en iets voor de ontspanning. Dat laatste is karten geworden. Ik heb het voorstel met budgetindicatie bij de general manager van ons kantoor ingediend. Die keurde het budget goed, maar toen hij zag dat we gaan karten zei hij dat ik vooraf iedereen een 'release form' moet laten tekenen. Door je handtekening onder dit contractje te zetten geef je aan dat je begrijpt dat het niet verplicht is om aan de activiteit deel te nemen en dat je de werkgever niet aansprakelijk kunt stellen voor eventuele schade of ongelukken, maar dat je begrijpt bepaalde risco's aan te gaan. Acht, dat hoort er hier bij bij dit soort activiteiten...

Geen opmerkingen: