woensdag, april 02, 2008

Drop outs

Er is een rapport verschenen over het aantal scholieren high school verlaten met een diploma. In zeventien van de vijftig grootste Amerikaanse steden ligt het slagingspercentage lager dan 50 procent. De kinderen die niet slagen, verlaten school vaak ver voor het eindexamen. We hebben het hier over openbare scholen die door de overheid gesubsidieerd worden. Het is een van de redenen waarom steeds meer ouders hun kinderen naar prive-scholen sturen. Dat zijn alle andere scholen, van christelijk tot montesorie.

Veel mensen wijten het hoge aantal 'drop outs' aan een wet die in 2001 is aangenomen. In de 'no child left behind act' werd precies vastgelegd wat elk kind moet leren. Het doel is om ervoor te zorgen dat kinderen in het hele land hetzelfde kennisniveau hebben en daarmee gelijke kansen om tot een college toegelaten te worden.

Om hierop toezicht te houden, worden de slagingspercentages en eindexamenresultaten als maatstaf gebruikt. Op basis van de resultaten wordt bepaald of een school voor het volgende jaaral dan niet gekort wordt op budgetten.

Er is veel kritiek op deze wet. Een van de kritiekpunten is dat scholen er belang bij hebben als kinderen vroegtijdig school verlaten zodat hun eindexamen scores niet meetellen.

1 opmerking:

Marleen zei

De overgang van lts/lhno/mavo naar VMBO is wat mij betreft ook geen succes!