woensdag, december 13, 2006

Belastingadviseur

Vanavond hadden we een afspraak met Wayne, onze belastingadviseur. Hij heeft onze aangiften al gedaan, maar we hadden hem nog nooit ontmoet, dus dat werd tijd. We hadden bij hem thuis in Pacifica afgesproken.

Ik heb weer verschillende dingen bijgeleerd over de Amerikaanse belastingen. Over aftrekposten bijvoorbeeld. Over je salaris betaal je hier twee keer belasting: een keer aan de staat en een keer aan de federale overheid. De belasting die ik aan Californie betaal, is aftrekbaar van de federale belasting. Net als in Nederland, kun je hier ook bedragen die je aan goede doelen geeft aftrekken. Hier kun je ook dingen die je aan liefdadigheid doneert daarbij optellen. De volgende keer dat we oude kleding naa het Leger des Heils brengen, moeten we een schatting van de waarde maken!

Als eigenaar van een bedrijf, heb je nog andere aftrekposten, vooral in jaren dat de onderneming verlies maakt. Om te voorkomen dat mensen een eigen bedrijf opzetten en vervolgens alleen verlies maken om allerlei zaken op kosten van de belastingdienst aan te kunnen schaffen, heeft de belastingdienst een aantal regels. Zo moet een bedrijf een winstoogmerk hebben, dit betekent dat je van elke vijf jaar, je minsten drie jaar winst moet maken.

Verder heb ik geleerd dat de pensioenfondsen die je via je werkgever opbouwt, vanaf 59,5 jarige leeftijd inbaar zijn zonder een boete te moeten betalen. Je hebt hier de keuze tussen twee regelingen: je kunt nu belastingvrij sparen en als over de pensioenuitkering belasting betalen, of nu belasting betalen en later een belastingvrije som hebben.

Belasting op rente van een spaarrekening is hier veel hoger dan op winsten op investeringen. Dat is mede een reden waarom Amerikanen zoveel beleggen en zo weinig sparen.

Toen we bij Wayne waren, ging de telefoon. Hij nam niet op en het gesprek schakelde over naar het antwoordapparaat. Wij konden meeluisteren naar een bericht van de school van zijn zoon. Een geautomatiseerd bericht liet hem weten dat zijn zoon vandaag te laat op school was gekomen, en als hij meer over de absentie zou willen weten, kon hij bellen met de school. Wayne werd er niet warm of koud van.

Geen opmerkingen: