zondag, augustus 10, 2008

Campagnes

Het is interessant om te zien hoe de politieke campagnes zich ontwikkelen. Naarmate de verkiezingsdatum dichterbij komt, wordt er minder over de issues gesproken en wordt er meer op de man gespeeld. Het moddergooien is begonnen en het is vooral interessant hoe de media daarmee omgaan.

Anderhalve week geleden zette McCain een video op internet die veel aandacht kreeg. In de clip vergelijkt McCain zijn rivaal Obama met Britney Spears. Hij erkent fat Obama een superster is, maar stelt vervolgens de vraag of zijn populairteit hem geschikt maakt om het land te leiden.De media hadden vooral aandacht voor het feit dat McCain een negatieve campagne aan het voeren is. De strategie werkte dus in eerste instantie tegen hem, maar een paar dagen later kwam de volgende video uit, waarin McCain de spot drijft met Obama door hem te vergelijken met Moses die zijn volk naar het beloofde land bracht.Daar kwam minder kritiek op. Inmiddels heeft McCain heel wat video's op YouTube staan en ik komen regelmatig nieuwe clips bij. Deze clips worden ook op TV uitgezonden als zogenaamde 'attack ads'.

Op internet heeft Obama echter een veel grotere aanhang. Hij heeft ook een kanaal op YouTube en er zijn honderden aanhangers die hun eigen spotjes maken en die online zetten.

Naar afgelopen week, voelde het toch alsof McCain punten scoorde toen bij Obama's standpunt op het gebied van olieboren voor de kust van Californie uitlichtte. Dat lijkt ineens een van de meet heikele punten in ce campagne en McCain gebruikt dat in zijn voordeel.

Obama heeft namelijk gezegd bereid te zijn een compromis te sluiten op dat gebied. In een veel omvattend wetsvoorstel dat vooral gaat over alternatieve energiebronnen wordt ook 'offshore drilling' als mogelijke oplossing genoemd. Obama is voor dit voorstel vanwege de vele andere initiatieven die het omvat en neemt het boren voor de kust voor lief. McCain benadrukt dit afspekt enorm en probeert Obama neer te zetten als iemand die met alle winden meewaait. Hij krijgt hiervoor veel aandacht in de media, wat betekent dat de aanpak werkt.

Vreems genoeg was McCaain nog niet zo lang geleden zelf tegen offshore drilling en doet nu net alsof hij het uitgevonden als oplossing tegen de oliecrisis. Het is echt machtig interessant om te zien hoeveel er gemanupileerd wordt in de verkiezingscampagnes en hoe weinig het om de werkelijk belangrijke zaken gaat.

Geen opmerkingen: